Ślusarz
Poznań
zajmuje się różnymi pracami związanymi z
montażem nowym drzwi i zamków. Pracuje on więc na placach budowy
oraz w blokach mieszkalnych i wszelkiego rodzaju nowych budynkach.
Może on także zajmować się naprawą zepsutych zamków i
wstawianiem zamków nowego typu do wszystkich rodzajów drzwi.
Pracuje przy tym w normalnym trybie.

Continue reading